blog SK

Náhradné vozidlo pre klientov Royal CarWash

Urobili sme medzi našimi klientmi prieskum. Vyplynulo z neho, že by im veľmi pomohlo, ak by počas ich termínu, ktorý u nás majú ostala zachovaná mobilita. Aby to nebol stratený čas a mohli sa plne venovať svojim povinnostiam bežného pracovného dňa. Rozhodli sme sa preto sprístupniť službu – Náhradné vozidlo pre klientov Royal CarWash.

 Náhradné vozidlo pre klientov Royal CarWash – ako to funguje?

Klient nám privezie auto, alebo si po auto klienta si prídeme na ním určené miesto ( Senec a okolie) a odovzdáme mu kľúče od náhradného vozidla. V prípade, ak klient nenajazdí viac ako 7 kilometrov a je zo Senca, tak je služba grátis. V prípade, že potrebuje absolvovať dlhšiu cestu, dohodneme si presné pravidlá. Cena za najazdené kilometre prakticky vykrýva iba priame náklady.

Po dokončení našej práce si klient príde po auto a odovzdá nám náhradné vozidlo. Prípadne si môžeme dohodnúť stretnutie v mieste jeho pracoviska, alebo na domácej adrese. Veríme, že táto služba sa osvedčí a bude prínosom.

3